شبکه اجتماعی پاتوق دوستی - پاتوقی برای شما !

نمایش زنده

نمایش زنده

در صفحه نمایش زنده می توانید ارسال های تمامی اعضای سایت را بدونه وقفه و به صورت اتوماتیک مشاهده کنید .

گروه ها

گروه ها

در سایت ما هر یک از اعضا می توانند برای خود گروه ایجاد کنند و سپس به عضو گیری بپردازند و همچنین به محبوب کردن سایت خود بپردازند.

نسخه موبایل

نسخه موبایل

نسخه موبایل سایت پاتوق دوستی برای نمایش به وسیله موبایل به دو صورت نمایش ساده و نمایش برای گوش های تاچ محیا شده است .

آخرین ارسال ها

آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
رفتم نونوایی سنگکی شاطر پول داد گفت تا من نون میپزم برو یه بسته سیگار بخر بیا!
آقا من رفتیم یه بسته سیگار خریدم داشتم برمیگشتم خوش و خرم یه آن دیدم پدر گرامی جلوم وایستاده :|

دیگه بقیشو نمیگم چی شد، فقط در وصف حالم اینو بگم که رو ویلچر زندگی خیلی سخته!

آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
روزی سه بار انگشت کوچیکم بخوره به پایه کمد اگه دروغ بگم.
رفتم کفش فروشی، یه خانومه اومد گفت: آقا این کفش آبیا چه رنگیه؟
داشتیم با فروشنده درو دیوارو با نون میخوردیم. تازه بعدش فروشنده گفت: راستیتش خانوم. این آبیا، قرمزه. ولی چند جفت کفش صورتی جدید اوردیم که سیاهن.
آقا دوباره نشستیم به خوردن ویترین. تازه آخرش بهم یه تخفیف مشتی داد.

آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
تاحالا واسه شما هم پيش اومده که وقتي شب مي خواين بخوابين احساس کنين يکي از دستا يا پاهاتون اضافه ست و ندونين کجا بايد بزارينش و بخاطرش چهل تا ملق بزنين يا فقط من اينجوريم?
خدا نصيب نکنه
واسه من که با خودزني خاتمه پيدا ميکنه!!

آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
آب پرتقال با یخϞ₳₷ЯЇП+
کاملاْ واقعی:
آقا دیروز یکی از فامیلامون که یک گودزیلا تخریب چی هم داره اومده بودن خونمون نیم ساعت گذشته بود که داداشم رفت دستشویی(گلاب بروتون)حالا صدا های عجیبی که میومد: تتتتتتتتتر پوف تتتتتر تتتتتتتتر شبیه شلیک مسلسل بود حالا فامیل هامون هم داشتن آروم زیر لب می خندیدن داداشم اومد بیرون عرق کرده بود حسابی بعد گودزیلای ما هم چنین گفت:عمو سوسکاهم مسلح بودن یا نه؟
همون جا کل فامیل ترکیدن از خنده منم تمام فرش ها رو جویدم روزم باطل شد.

داداشم<img src=(" title=":((" />((
فامیلامون:():():():():():()

Mehr ad
Mehr ad
[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

armaghan
armaghan
شب بخیر...بای{-35-}{-90-}

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻧﺪ !
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . . .
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ !
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ . . .
ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺍﻧﺪ...

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﮔﺮدن ﺑﺰن وﻧﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎی
روزﮔﺎر ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎش..
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺎﺧﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸﻮم!ﺑﺮو..!
ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﯽ اﻣﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ:
"ﻣﻦ اﮔﺮﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ اﺷﮑﯽ ﺑﺮای
ﮐسی که ﻣﺮاﻣﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰم

وجدان پاتوق
وجدان پاتوق
امیدوارم شب خوبی داشته باشین
شب بخیر{-29-}{-29-}{-29-}

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
به بعضی از دخترا هم باید گفت :

جوری زندگی کن که سر سفره عقد...

اگه حاج اقا گفت دوشیزه ی "پاک دامن" دوستات نزنن زیر خنده{-18-}{-18-}{-18-}

ηḯḉ♄☺łαṧ
شب خوش

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
ايـنكه مـيگن هـيـچ جـا مـثـه خـونـه آدم نـمـيشه ، هـمش دروغـه مـحضه!
نـاموسن يـه هـفـته تـو هـتـل نـخل دبـی بـوديـم بـه ايـن بـركـت قـسم راضـي نـمـيشـدیـم بـيـايـم خـونـه ! {-18-}{-18-}

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟

.
.
.
.
. ﻣﻴﮕﻪ: ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ :|
ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﻻﻳﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ :|
((-: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﺍﯾﺒﺮ
{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}

پلیس سایــــــــــــــــــــــــت
اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﻟﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻦ ..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به همین دکمه ی Shift قسم {-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

Mehr ad
Mehr ad
چقد بده دلت بخواد برگردی ولی راه های برگشت رو بسته باشه{-15-}{-29-}

کاربران فعال

http://patoghedoosti.ir/niusha http://patoghedoosti.ir/MOTO http://patoghedoosti.ir/DARIUSH774 http://patoghedoosti.ir/Edward http://patoghedoosti.ir/13571357 http://patoghedoosti.ir/yasna http://patoghedoosti.ir/felfel http://patoghedoosti.ir/spiid http://patoghedoosti.ir/alifarvehar

آمار سایت

  • کل ارسال ها : 8073536
  • تعداد گروه ها : 251
  • تعداد نظرات : 4550
  • کل بازدید ها : 332666
  • جدیدترین عضو : sonyialive